Inschrijven op wachtlijst

De eerste stap in de inschrijving is het invullen van onderstaand formulier. Bent u een ouder van een stel jonge schermers die allen willen schermen dan moet u dit formulier ook meerdere keren invullen! U kan hetzelfde e-mail adres opnieuw gebruiken (alle e-mails worden wel dubbel verzonden).

 WACHTLIJST FORMULIER 

Heeft u opmerkingen in verband met deze inschrijving? Vermeld hier ook indien u reeds ervaring heeft met schermen.

 VOORWAARDEN  

Uw gegevens worden opgenomen in het bestand van Parcival (Secretariaat: Diestsesteenweg 726, 3010 Kessel-lo) voor club doeleinden. Pas indien u overgaat op de volledige inschrijving (na toelating) worden uw gegevens doorgestuurd naar de Vlaamse Schermbond met het doel u in te schrijven voor het schermseizoen, verder houden we uw gegevens strikt geheim voor derden. U kan uw gegevens steeds raadplegen of verbeteren. Hierbij wordt de wet op de privacy van 8/12/1992 strikt nageleefd.