Clubinfo

Schermclub Parcival is sinds 2016 een vzw, aangesloten bij de Vlaamse Schermbond, en als erkende Leuvense sportclub aangesloten bij de Sportraad van Leuven.

Doelstelling

Schermclub Parcival wil een leidende rol spelen in het democratisch aanbieden van de schermsport aan jong en oud. We willen onze leden de mogelijkheid geven om op recreatieve én competitieve manier onder begeleiding van onvervalste meesters de wapens te kruisen. Hiertoe voorzien we expert lesgevers die zich thuis voelen op het gebied van de drie wapens: degen, floret en sabel.

Geschiedenis

ScheKUL startte als schermclub van de Katholieke Universiteit Leuven met enkele studenten die meer wilden dan alleen maar initiatielessen volgen. Daarom richtten zij tijdens het academiejaar 1986-1987, met steun van de KU Leuven, de schermvereniging ScheKUL op. Een vijftal jaren later besloot de club ook niet-studenten te verwelkomen. Immers studenten komen en gaan, van continuïteit is er dan weinig sprake. In 1992 kreeg Leuven zijn eigen schermclub: Parcival.

De samenwerking tussen beide sportverenigingen verliept opperbest. De belangstelling was onmiddellijk groot. Jongeren en ouderen sloten zich aan. Sedert 1997 nam het ledenaantal jaarlijks toe. Vandaag behoort Parcival qua ledenaantal tot één van de grootste schermclubs in België. Dankzij een groot aantal lesgevers, die een gedegen opleiding genoten, en een enthousiast bestuur, werden er successen geboekt op nationale en internationale tornooien.

Parcival heeft leden vanaf 8 jaar, de oudsten zijn boven de 70 jaar (maar daarom niet minder bij de pinken)! Door de grote interesse werken we sinds 2009-2010 met een wachtlijst, ondertussen omgedoopt tot startlijst, om de kwaliteit van de lessen te kunnen blijven garanderen.