Inschrijven

Inschrijven bij de schermclub kan enkel via een startlijst.

Door de grote interesse in de schermsport en het eerder beperkt aantal lesgevers, kunnen we de kwaliteit van onze lessen enkel garanderen als we de instroom geleidelijk laten verlopen. Indien u over schermervaring beschikt, is het eenvoudiger om tot de club toe te treden omdat het knelpunt vooral op het niveau van de starters ligt. We proberen ervoor te zorgen dat wie zich in de loop van het seizoen inschrijft op de startlijst, tijdens dat seizoen of ten laatste bij de aanvang van het volgend seizoen de kans krijgen om in te stappen.