Inschrijven

Inschrijven bij de schermclub kan enkel via een wachtlijst.

Door de grote interesse in de schermsport en de beperkte capaciteit van de club kunnen we de kwaliteit van onze lessen enkel garanderen indien we het ledenbestand op een beperkt peil houden. Schermmeesters en initiatoren zijn immers een schaars goed.

Indien u over schermervaring beschikt is het eenvoudiger om tot de club toe te treden omdat het knelpunt vooral op het niveau van de starters ligt. We proberen ervoor te zorgen dat mensen die zich dit jaar op de wachtlijst inschrijven (en niet geselecteerd zijn), volgend jaar zeker de kans krijgen om toe te treden.