Medisch attestVoor het bekomen van een verzekering die hoort bij de schermlicentie moeten alle schermers een medisch attest kunnen voorleggen (af te geven aan het clubsecretariaat of up-te-loaden via webformulier).

Iedere beginnende schermer moet het eerste jaar een medisch attest indienen. Daarna gelden volgende regels:

  • schermers jonger dan 14 jaar (dus tot en met 13 jaar) moeten iedere twee jaar een medisch attest indienen.
  • schermers van 14 tot en met 54 jaar moeten iedere 5 jaar een medisch attest indienen.
  • schermers ouder dan 55 jaar (dus vanaf 56 jaar) moeten iedere twee jaar een medisch attest indienen.
  • topsporters moeten ieder jaar een medisch attest indienen.

Het medisch attest kan u hier downloaden.