Multimove

Cygnet - het multimove project van Schermclub Parcival

Multimove voor Kinderen is een samenwerkingsproject van verschillende overheidsdiensten, gericht op kinderen van 3 tot 8 jaar. Het doel is een gevarieerd bewegingsprogramma aan te bieden waarin kinderen ervaringen opdoen in de 12 bewegingsvaardigheden en waarbij plezierbeleving centraal staat. Het belang van een brede motorische ontwikkeling kan de start betekenen van een gezonde en levenslange sport- en bewegingsparticipatie.

Schermclub Parcival ondersteunt deze inspanning door het oprichten van een eigen multimove werking.

Cygnet gaat van start met twee doelgroepen:

  • jonge beginnende schermers (t/m 8 jaar) een tweede sportmoment aanbieden waarbij ze alle basisvaardigheden kunnen oefenen
  • niet-schermende kinderen (van 6 t/m 8 jaar) een kans bieden om al spelend te bewegen en basisvaardigheden te ontwikkelen

Het aanbod omvat 24 multimove sessies en 11 initiaties in verschillende sporten.

De Zwaantjes (niet-schermende kinderen) betalen € 120 lidgeld. In dat bedrag zit een sportverzekering bij de Bond voor Lichamelijke Opvoeding vervat.
Voor de Parcivaleden zit het multimove aanbod vervat in het lidgeld; de sportverzekering via hun aansluiting bij de Vlaamse Schermbond is ook hier geldig.

Voor meer informatie rond het multimove project, zie ook de multimove website.